(+34) 971 75 93 68 / (+34) 623 305 904 info@cotpalma.com

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:

Responsable: Mallorca Trauma S.L, B57078339, Passeig Mallorca, 19 Baixos, – 07011 Palma de Mallorca (Illes Balears),
consentimientos@cotpalma.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis.

Les dades mèdiques que ens aporti seran tractades per cedir-les a l' especialitat que procedeixi tractar-les. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l' interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per a la fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: : les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.
Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició

Més informació del tractament: consentimientos@cotpalma.com

 

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Mallorca Trauma S.L és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i t'informa que aquestes dades seran
tractats de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD).

Quina tipologia de dades li demanem i tractem?

Segons el fomulari o manera d'obtenir les teves dades, sempre li demanem els mínims necessaris per complir amb les finalitats detallades
en cada cas.

Per a què tractem les seves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats:

En el formulari Contacte:

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l' usuari a través de qualsevol
  de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Trametre comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre
  mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes
  comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o de
  els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas,
  els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)
 • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Newsletter:

 • Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions online.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Currículum:

 • Fer partícip l' interessat en els processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol.licitant amb el
  objectiu de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Comentaris:

 • Moderar i publicar a la pàgina web les opinions sobre una publicació.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Cites:

 

 • Agendar cites i reunions amb el responsable.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Xarxes Socials:

 • Contacte a través de les Xarxes Socials per tal de mantenir una relació entre l' Usuari i el Responsable
  que pot incloure les següents operacions: – Tramitar les seves sol·licituds i consultes. – Informar sobre activitats
  i esdeveniments. – Informar sobre productes i/o serveis. – Interactuar a través dels perfils oficials. L' usuari
  disposa d'un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del Responsable, mostrant així
  el seu interès en la informació que s' hi publiqui, per tant en el moment de demanar seguir la nostra
  pàgina oficial, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les seves dades. L'Usuari pot accedir en tot
  moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva
  privacitat. L' Usuari un cop sigui seguidor o s' hagi unit a la xarxa social del Responsable, podrà publicar a la
  mateixos comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut suportat per aquesta.
  L' Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d' autor i de
  propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. – Tramesa de comunicacions
  comercials relatives a les activitats de les empreses del Grup, així com empreses externes al mateix, amb el que
  que s' hagin establert acords comercials de col·laboració o intermediació.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR).

Missatgeria Instantània:

 • Agendar cites i reunions amb el responsable.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).
 • Trametre comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre
  mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti realitzar comunicacions comercials
  referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb
  el client (art. 21.2 LSSI).
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).
 • Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats.
  (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR).
 • Gestionar la seva compra o comanda online, processar el pagament i procedir a l' enviament o activació del mateix, sobre la base de les
  condicions generals de contractació.
  (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR).
 • Trametre pressupostos comercials sobre productes i serveis.
  (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR).
 • Trametre comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre
  mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes
  comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o de
  els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas,
  els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR).
 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l' usuari a través de qualsevol
  de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Videovigilància:

 • Finalitat Seguretat i control d' accessos, control laboral i de l' activitat interna Legitimació Interès públic
  per la seguretat i control d' accessos i Interès legítim del Responsable basat en l' Art. 20.3 de l' Estatut de
  Els treballadors Conservació Un màxim de 30 dies
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR).

Imatges i enregistraments: 

 • Fitxer amb imatges estàtiques i/o dinàmiques. Inclou la publicació en els mitjans del responsable de
  tractament o de tercers.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR).

Clients i proveïdors:

 • Gestió comercial amb clients i proveïdors
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Exclusió publicitària:

 • Gestió de dades per evitar l' enviament de comunicacions comercials als qui haguessin manifestat la seva
  negativa o oposició a rebre-les.
  (per al compliment d'una obligació legal, 6.1.c GDPR).

Publicitat comercial: 

 • Gestió publicitària i prospecció comercial. Inclou dades de fonts legítimes d' accés públic.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Dret dels interessats:

 • Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l'exercici dels drets que estableix el GDPR
  (per al compliment d'una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Usuaris Web, app i altres plataformes del responsable:

 • Dades d' identificació dels usuaris que accedeixen al web corporatiu.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Formació, cursos, tallers, activitats o similar:

 • Gestió de les condicions d' accés i ús.
  (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Connexió a la xarxa Wifi:

 • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).
 • Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat. ( per l' interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR )
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Dades de menors o vulnerables:

 • El responsable no recaptarà ni tractarà dades personals de menors de catorze anys, sense donar ple compliment
  requisits establerts a la normativa aplicable de protecció de dades, pel que fa al compliment del
  d' informar i l' obtenció d' aquells consentiments que resultessin necessaris. Les dades recaptades
  es tractaran per a la gestió de les finalitats informades. El responsable disposa de les mesures de seguretat
  adequades per a la seguretat d' aquestes dades.
  (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR).

Representants legals i persones de contacte:

 • En el cas que vostè sigui representant legal o persona de contacte d' alguna de les entitats o persones
  amb les quals la Fundació es relaciona, el responsable tractarà les seves dades per controlar el desenvolupament de la relació
  pretesa (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR).

Durant quant temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l' anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les
finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el responsable
té subscrits els contractes de confidencialitat i d' encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Fem transferències internacionals?

De conformitat amb el que disposa l' article 44 del RGPD, l' autorització de transferència internacional de dades a un país que no ha estat declarat com a país amb un nivell adequat de protecció només es podrà atorgar si s' obtenen
garanties suficients. Així, podrà atorgar-se si el responsable del tractament aporta un contracte escrit, celebrat entre l' exportador i l' importador de dades, en el qual constin les garanties necessàries de respecte a la protecció dels interessats i es garanteixi l' exercici dels seus drets.

És possible que el responsable compti amb serveis de proveïdors que tinguin servidors o seus en altres llocs i, per tant, s' efectuïn aquestes transferències. Per consultar el llistat actualitzat de proveïdors, consulteu amb el
responsable o través de consentimientos@cotpalma.com

Quins són els seus drets?

Els drets que assisteixen a l' usuari són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d' accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Mallorca Trauma S.L. Passeig Mallorca, 19 Baixos, – 07011 Palma de Mallorca (Illes Balears). E-mail: consentimientos@cotpalma.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un bifoca (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El responsable informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustades a les seves necessitats.

Si per algun tipus de mitjà, ens facilita dades de caràcter perosnal d'altres persones, el responsable adverteix que ho haurà de fer
amb el seu consentiment i haver informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat. Així mateix, el responsable es compromet a facilitar a qualsevol tercer les dades del qual ens faciliti la informació que resultés pertinent, de conformitat amb el que disposa l' article 14 del Reglament General.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l' article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l' interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat
que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la
informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al responsable a través de Mallorca Trauma S.L. Passeig
Mallorca, 19 Baixos, – 07011 Palma de Mallorca (Illes Balears). E-mail: consentimientos@cotpalma.com

 

4. VIGÈNCIA

Aquesta política de privacitat és vigent des del 29/12/2022.

El responsable es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures actualitzacions legislatives o
jurisprudencials que resultin d' aplicació, o per altres motius tècnics, operatius, comercials, corporatius, etc. Si a conseqüència dels canvis, es veiessin afectats els drets dels usuaris, el responsable es compromet a informar sobre els motius.